• Vloerrenovatie
 • Afdichting
 • Vocht-Waterschade
 • Schimmelschade
 • Lekkage wanden en vloeren

Dampdicht Isoleren van de kruipruimte of kelder

 

Isoleren van de kruipruimte de voordelen:

 • Minder vochtdoordringing vanuit de bodem
 • Energiebesparing door isoleren van de vloer
 • Minder stank of muffe lucht
 • Schimmels krijgen minder kans zich te ontwikkelen

Isoleren van de kelder de voordelen:

 • Minder vochtdoordringing vanuit de vloer/wand
 • Energiebesparing door isoleren van de vloer/wand/plafond
 • Minder stank of muffe lucht
 • Schimmels krijgen minder kans zich te ontwikkelen

 

Isoleren van daken aan de binnenzijde:

 • Energiebesparing
 • Comfortabeler wonen