Schimmel-sanering

Schimmel bestrijden voor het behoud van uw gezondheid!

 

Gegarandeerd de schimmels goed bestrijden en verwijderen uit uw kelder, badkamer, zolder, woning, kantoor, bedrijfsgebouw?

Door onze werkwijze worden de schimmels en schimmelsporen voor 100% uitgeschakeld.

Wij garanderen dat de schimmel, nadat de hoofdoorzaak ook opgelost is niet zal terugkeren.

Ook voor de vochtproblemen die de schimmels mede veroorzaken hebben we goede beproefde systemen waarmee we het vocht  weren of onder controle kunnen houden. 

 

Interesse?  Schimmelbestrijding, inspectie of labo test nodig? Klik hier Contact / Offerte

 

De 7 voordelen wanneer u het probleem heeft opgelost.

 

 1. Gezondere hygiënische leefomgeving voor u en uw medebewoners.
 2. Voorkomen van ziekten en/of allergieën.
 3. De ruimte ruikt / geurt frisser. 
 4. De lucht in de woning of het gebouw wordt zuurstof rijker, wat goed is voor uw gezondheid, de schimmel stoot geen gifstoffen meer uit.
 5. De behandelde ruimten zien er mooier uit.
 6. Stijging van de waarde van uw woning: een schimmelvrije woning is beter verkoopbaar!
 7. Tevreden huurders en gebruikers.

 

Schimmel sanering is bij  de meeste waterschade gevallen echte noodzaak;

 

Na het massaal binnendringen van vocht bij een waterschade, is er vaak een sanering nodig, om besmetting en verspreiding te voorkomen.
Met de sanering moet niet al te lang gewacht worden na de eerste ontdekking, omdat een schimmel zich door het gehele gebouw kan verspreiden en  een serieus gevaar voor de gezondheid kan opleveren.

 

Schimmel heeft, zoals u waarschijnlijk al weet, een schadelijk of toxisch effect op het menselijk organisme. De schimmelsporen en mycotoxinen vormen een potentieel risico voor de mens bij inademing of na contact met de huid of ogen.  Het kan klachten zoals hoesten, prikkende ogen, allergieën en ziekten veroorzaken.

 

Een leidraad bij schimmelschade en besmettingen van meer dan 1 m2 een gespecialiseerd bedrijf in te huren. Dit is in sommige Europese landen al bij wet verplicht gesteld.

De meest geschikte maatregelen voor de schimmelbestrijding hangen af ​​van de ruimte, het substraat (materiaal waarop de schimmel zit) en de omvang/hoeveelheid en het type/soort schimmel.

De eerste stap is om de bestaande schimmels in kaart te brengen en volledig te verwijderen van de oppervlakken en deze  te herstellen, en soms een preventieve anti-schimmelcoating aan te brengen.

 

Schimmels komen het vaakst voor in kelders, badkamers, schuren, kruipruimten en  vochtige zolders en veranderen deze in een muffe en vieze ruimte. Schimmels zijn ongezond voor u en uw gezin of collega's. Het veroorzaakt soms allergieën en er zijn zelfs ziekten gerelateerd aan schimmelverontreiniging zoals bijvoorbeeld astma, COPD of haaruitval en huidproblemen.

Schimmels groeien door een gunstige voedingsbodem en een vochtig binnenklimaat,  beschimmelde muren, vloeren en plafonds, komen meestal voort uit de vocht- en ventilatie problemen. Vaak is er een onderliggende oorzaak aan te wijzen voor het uiteindelijke probleem, zoals geen ventilatie, lekkages, vochtindringing of vuiligheid.

Ook onzichtbare schimmels kunnen overlast veroorzaken met name doordat de luchtkwaliteit omlaag gaat en dit kan lijden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. Met onze labtest kunnen we ook onzichtbare schimmel besmettingen aantonen.

Of het nou gaat om woningen, bedrijfsgebouwen, badkamers, keukens, kelders, slaapkamers, woonkamers een schimmel blijft een lastig probleem. Ongeveer 60% van de gebouwen in Nederland hebben last van  een of ander schimmelprobleem.

 

Inspectie op locatie en onderzoek

 

Wij verzorgen inspecties op locatie, waarbij visueel de ruimte en omstandigheden bekeken wordt. Indien het noodzakelijk maken we gebruik van inspectie apparatuur, dit om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen en een rapportage te kunnen opstellen. 

Ook wanneer het schimmelprobleem samenhangt met een vochtprobleem kunnen wij u helpen, wij hebben de systemen, kennis en materialen om uw binnenklimaat weer op orde te krijgen.

Zelfs schimmelproblemen die niet zichtbaar zijn, kunnen door onze labtesten gedetecteerd worden

 

Hoe kunnen we het probleem onderzoeken?

Oplossingen zijn altijd maatwerk, elke situatie is immers anders, vaak zijn er een combinatie van oorzaken voor het ontstane probleem.

Onderzoeken kan op de volgende manieren:

 • Inspectie visueel of meetsystemen
 • Inspectie door een bouwpathaloog/bouwkundige
 • Warmtebeeld infrarood camera inspectie
 • Laboratoriumonderzoek schimmels
 • Laboratoriumonderzoek  luchtverontreinigingen
 • Lekdetectie van leidingen en daken
 • Rapportage Labtest / Inspectie

 

Enkele klachten die vaak gepaard gaan met schimmel verontreiniging zijn:

 

 • stankoverlast
 • droge lucht (slijmvliezen en ogen prikken)
 • astmatische aandoeningen
 • hoofdpijn
 • concentratieverlies
 • hoesten en niezen
 • huiduitslag
 • darmproblemen

 

Oorzaken voor het ontstaan van schimmel, of een combinatie ervan:

 

 • chemische/biologische vervuiling
 • slechte isolatie en koudebruggen
 • vochtproblemen van diverse aard
 • waterschade door lekkage leidingen of daken
 • ventilatie problemen
 • te hoge concentratie van fijnstof
 • te hoge concentratie van CO2

 

Saneren bij schimmelschade: Wij bieden een totaaloplossing 

 

Het saneren van een door schimmel aangetaste muur of plafond is een tijdrovende en specialistische klus, en als u het niet goed aanpakt is de schimmel binnen de kortste keren weer terug.

Wat wij voor u als totaaloplossing kunnen bieden is dat we de door schimmel aangetaste ruimtes in zijn geheel herstellen, u moet denken aan bestrijding van de schimmels en aanbrengen van een schimmelwering, het oplossen van de oorzaak en uitvoeren van schilderwerk met bijvoorbeeld schimmelwerende coating. Tevens kunnen we ventilatie aanbrengen. Na onze sanering bent u van de schimmelproblemen af.

 

Ventilatie tips bij schimmelvorming: 


Er is vaak sprake van slecht luchten wanneer de luchtvochtigheid in huis een extreem hoog niveau (70%-99%) heeft bereikt, dit is ook het niveau waarop er schimmels ontstaan. Maar wat verstaan ​​deskundigen nu precies onder "op de juiste manier luchten? Hieronder enkele tips.

 

 • Kantelen van het raam (kantel kiep stand) is niet altijd voldoende. Tegen schimmel helpt veel luchten met de vensters volledig open.
  Frisse lucht zou meerdere keren per dag gedurende 5 tot 10 minuten door wijd openstaande ramen in de woonruimtes stromen.
 • Als de binnendeuren ook worden geopend, neemt de luchtuitwisseling door de tocht/ventilatie aanzienlijk toe.
 • In de zomer, wanneer er veel vochtige lucht is, mag alleen 's morgens en' s avonds worden geventileerd als het nog relatief koel buiten is. Hete buitenlucht met veel waterdamp komt anders in het appartement en condenseert op de koudere binnenmuren.
 • Laat het raam 's nachts open in de slaapkamer, zodat de uitgeademde vochtige lucht naar buiten kan ontsnappen.
 • Lucht het bad onmiddellijk na het baden of douchen, zodat de stoom/damp wordt verwijderd.(bijvoorbeeld door mechanische ventilatie).
 • Kook alleen als de afzuigkap is ingeschakeld om de luchtvochtigheid in de keuken te verminderen.
 • In zeer vochtige ruimten zoals afgesloten badkamers zonder ramen, kan men het beste een goede afzuiginstallatie aanleggen.

 

Neem contact met ons op om de schimmel op de juiste manier te bestrijden en voorgoed van de problemen verlost te zijn.

Interesse? Vul meteen het formulier in op onze contactpagina.

 

Referenties:

Woningstichting Woensdrecht

Gemeente Heeze-Leende

Gemeente Laarbeek

Gemeente Helmond

Wooninc

Woonpartners

Wocom

Ford Lommel

Biopetrol Botlek

Gemeente Eindhoven

Gemeente Den Bosch

De Meeuw Oirschot

SWS Woonbedrijf

Thuis woningstichting

Rijksvastgoedbedrijf