Home » Veiligheid VCA

Veiligheid en VCA . Ons motto safety first!

Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM

Veilig werken staat bij ons uiteraard op de eerste plaats, d.m.v. heldere instructies en te werken volgens de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemersbedrijven) normen, proberen we daardoor preventief alle schades aan mens, machines of milieu te voorkomen.

Onze medewerkers zijn het gewend om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen zoals bijvoorbeeld een helm, overal, veiligheidsschoenen of adembescherming. Ook het afbakenen van de werkzaamheden en het inlichten van derden op de werkvloer, wordt in overeenstemming met u als opdrachtgever besproken. Natuurlijk houden wij ons strikt aan de door u gestelde veiligheids- en arbeidsvoorwaarden.

Onze arbeidsmiddelen worden jaarlijks volgens NEN 3140 (elektrische apparaten) en NEN 2484 (draagbaar klimmaterieel) gekeurd. We stellen u vooraf op de hoogte van de laatste wetgeving en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, die eventueel van toepassing kunnen zijn op uw locatie.

Producten

Voor al onze producten kunt u bij ons de m.s.d.s. (veiligheids informatie bladen) opvragen. Alle producten voldoen aan de strenge Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zo bent u er als klant gegarandeerd zeker dat de producten veilig. Wel dienen altijd de veiligheidsaanbevelingen en gebruiksaanwijzing vermeldt in de product beschrijvingen opgevolgd te worden.

Afvoeren chemisch afval

Voor het verantwoord afvoeren van eventueel chemisch afval kunt u via B.Saris Company BV ook de juiste afval containers bestellen, dit uiteraard in coöperatie met onze leveranciers voor afvalverwerking.

Wilt u een meer weten over de werkwijze van B.Saris Company BV? Bel dan even naar: +31 (0)88 818 28 21 of gebruik te maken ons contactformulier.