Rating: 3.5045871559633 sterren
109 stemmen
Renovatie
Renovatie

Vacature

We zoeken een nieuwe medewerker voor 24-40 uur per week.

 

  • Nederlands sprekend
  • Werkt graag in een klein bedrijf
  • Bekend met kleine klus of renovatie werken 
  • Flexibele instelling
  • Rijbewijs B

Interesse?

Graag een mailtje naar: info@sariscompany.nl

Wachttijd door Extreme overlast Update Maart

Situatie dramatisch, nog steeds veel water in beken, slooten, weilanden. Ook in woonwijken staat het waterpeil hoog en er valt nu weer extra regen.

Voor tips bij wateroverlast in uw kelder kunt u op onderstaande link klikken: 

Tips bij wateroverlast in uw kelder.pdf

Tips bij wateroverlast in de kelder

 

Zoals u gemerkt heeft, is de wateroverlast nu heel extreem.

Op dit moment kunnen wij helaas de aanvragen ook niet allemaal beantwoorden. We lopen letterlijk over van aanvragen voor reparaties aan volgelopen kelders, vochtige wanden, en lekkende gevels.

Als u bij ons het contactformulier invult, dan zetten wij uw gegevens op de wachtlijst. We proberen de mensen die als eerste binnenkomen als eerste te helpen.  FiFo> First in first out. Voor werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning, dient de temperatuur redelijk te zijn en ook veel regen of neerslag moet vermeden worden.

Voor werkzaamheden in uw kelder aan de binnenzijde: op dit moment staan de waterstanden echt extreem te hoog, om gehele keldervloeren of wanden aan te kunnen pakken.

Garantie gevallen: deze extreme omstandigheden vallen noch onder garantie noch onder enige verzekering.

Heeft u nog geen reactie ontvangen na enkele weken? Stuurt u ons svp dan een herinnering per mail naar info@sariscompany.nl

 

Waterschap De Dommel: Enorm Nat Jaar

Enorm nat jaar

05-12-2023, 16:32

We maken het natste najaar sinds tijden mee. Waar we de laatste jaren juist heel droge jaren hadden, gaat 2023 het natste jaar worden in decennia. Met deze weersextremen  moeten we dealen.

In heel Nederland en ook bij ons, is het door de vele regen kletsnat. Al maanden regent het. Dat geeft soms flinke overlast op diverse plekken in ons werkgebied en dat is vervelend. Ondergelopen paden, water op het land en modderige akkers of nattere tuinen. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor de mensen en ondernemers die dat betreft. Zeker als er economische schade is, en dat is voor een aantal boeren het geval. Waar mogelijk nemen wij maatregelen in het veld, die de lokale overlast kan verminderen.

Deze situatie is het gevolg van de enorme hoeveelheid regen. Meer dan 1000 mm viel er al dit jaar, dat is een kwart meer dan normaal. We hadden de natste oktober in 120 jaar en ook in november viel er dubbel zoveel regen.

Martijn Tholen, lid dagelijks bestuur: “Voor boeren kun je 2023 wel een lastig jaar noemen. Dit is al de vierde natte, lange periode. Het grondwater is door al die regen flink gestegen, soms maar net onder maaiveld. Op zulke natte percelen is het lastig oogsten. En je wilt de bodem niet aan gort rijden met je machines. Vanuit mijn boerenhart raakt mij dat ook, als ik dat zie en hoor. In de media zijn uitspraken van mij verschenen waarin ik in twijfel lijk te trekken of ons beekherstelproject goed is uitgevoerd, net als het onderhoud van de beek. In deze uitspraken herken ik mij als zodanig niet. Vanuit mijn waterschap weet ik dat onze beheerders en mensen buiten hun vak verstaan. Wij nemen alle maatregelen waar dat kan en nodig is. Maar in deze extreme weersituaties kan ook het waterschap niet alle problemen voorkomen.”

Als waterschap werken we al een aantal jaren aan een robuust watersysteem. Dat is de watertransitie. In de toekomst willen we een watersysteem dat beter bestand is tegen extreem droog en extreem nat weer, zoals nu. Maar ook dan kunnen we niet garanderen, dat er nooit meer wateroverlast is, als er heel veel regen valt.

Martijn Tholen: “Kijk, nu is er veel te veel regen, maar afgelopen jaren was het juist veel te droog. Hoe het weer van 2024 uitpakt, hebben we niet in de hand. Ik weet wel, dat we zulke weersextremen vaker gaan meemaken. Daarom is de watertransitie zo keihard nodig, daar staan we voor als bestuur. En daar zijn we pas net mee begonnen als waterschap. Er is nog heel veel nodig in het gebied om het robuust in te richten: In de beekdalen meer ruimte voor water. Daar werken we al hard aan met beekherstelprojecten. Op de hogere zandgronden moeten we meer water gaan vasthouden. En in het gebied ertussen, de flanken, gaan we de komende jaren ook aan de slag. En dat kan niet allemaal tegelijk, dat is de realiteit.”

De watertransitie is pas net begonnen. We gaan daarvoor graag in gesprek met mensen in ons gebied. We staan achter onze keuzes om meer ruimte voor water te creëren, voor droge en voor natte situaties. We moeten water vasthouden én water opvangen. De huidige situatie laat zien hoe hard die ruimte ook in de toekomst nodig is. We zien nu geen reden om te twijfelen aan de beekherstelprojecten of het waterbeheer dat we voeren. We blijven kritisch volgen en evalueren wat het effect is van onze ingrepen in het watersysteem. Dat is hoe we altijd werken. Ook de recente ervaring nemen we mee. En als blijkt dat het beter kan, dan lossen we het op. Daar staan we voor open. Waterschapswerk is mensenwerk.


geactualiseerd op 20 dec 2023 Bron: Waterschap De Dommel

 

Waterschap AA en Maas: Water in kelders door uitzonderlijke grondwaterstand

Nog steeds meldingen van water in kelders door uitzonderlijk hoge grondwaterstanden

 
12 december 2023

We krijgen de laatste tijd meldingen van water in kelders en kruipruimtes. Dat daar sprake van is, heeft alles te maken met grondwaterstanden die zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken zijn grondwaterstanden op zijn hoogst in februari/maart. Op dit moment is er sprake van een niveau dat zelfs voor die maanden hoog zou zijn. Hoe vervelend wij dit ook vinden, kunnen wij hier helaas niets aan doen. In stedelijk gebied zijn gemeenten het aanspreekpunt voor grondwateroverlast. Daar kun je bij je eigen gemeente een melding over maken.

Wie is aanspreekpunt?

Wanneer neerslag leidt tot grondwateroverlast in stedelijk gebied, zijn gemeenten het aanspreekpunt. Dat betekent dat als je binnen de bebouwde kom woont en overlast hebt van water in je woning, je dit bij je gemeente moet melden. Die kan daarop dan actie ondernemen.

Wat doen wij dan wel?

Wat wij wel kunnen en ook doen, is het teveel aan water in sloten en beken afvoeren. Momenteel voeren we heel veel water via onze sloten en beken af naar de Maas. We hebben ook allerlei maatregelen genomen om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. Zo draaien tientallen gemalen op volle toeren, zijn peilen verlaagd en worden krooshekken en duikers schoon gehouden zodat de afvoer niet belemmerd wordt, zetten we een waterberging deels in en zorgden tijdelijke noodpompen voor extra afvoer.

Grondwater reageert trager

Ondanks dat we heel veel water afvoeren naar de Maas, blijft het grondwater hoog. Dat komt omdat het grondwaterwater trager reageert dan de peilen en afvoeren in sloten en beken. De sloten en beken voeren het grondwater af, maar grondwater komt niet zo snel in de beken en sloten terecht. Dat komt doordat het door de bodem langzaam naar de sloten en beken toestroomt. Het heeft tijd nodig en op de ene plek gaat dat sneller dan op de andere plek.

Wat echt zou helpen, is als het minder gaat regenen en er een langere drogere periode komt

Wel zal het dan alsnog in de herfst- en wintermaanden langer duren voordat grondwaterstanden lager worden. In deze maanden is er veel minder verdamping dan in de zomer. Blijft het nat met veel neerslag, dan zullen de grondwaterstanden hoog blijven en de afvoeren en peilen in de sloten en beken ook.

Bron: Aa en Maas

Last van vochtproblemen?

Vocht maakt ruimtes onbruikbaar, veroorzaakt schimmels en zorgt voor een waardevermindering van uw gebouw of woning.

Vaak is het lastig om de oorzaak te vinden.

Wij lossen dit voor u op, dit kan ondermeer door het goed regendicht maken van uw woning of gebouw. 

Leer meer over vochtproblemen

Reiniging & Conserveren

Reiniging & ontvetten net zoals schuren en soms sloopwerk, is de 1e stap naar goed onderhoud & renovatie.

Dit geldt voor eigenlijk alle oppervlakte en constructie materialen.

Baksteen, beton, hout, steen, coating, epoxy, metaal, kunststof zijn meestal zeer goed te repareren als de voorbehandeling goed is uitgevoerd.

De mate van succes van het duurzaam aanbrengen van een coating, impregneermiddel of mortel is afhankelijk van een degelijke aanpak.

Wij reinigen en onderhouden niet alleen gevels, vloeren, plafonds, maar ook technische installaties, leidingwerk, luchtkanalen.

Bijvoorbeeld hebben we de juiste know how voor het  reiningen met behulp van powerwash, schrob(boen) machines, schuurmachines, hogedruk-lagedruk apparatuur, stoom etc.

Klik hier voor meer over reiniging.

 

Waterdoorslag van uw muur, vloer, gevel of kelder?

Waterschade beperken door watermanagement rond uw woning of gebouw.  Het klimaat wordt extremer, daarom is het goed om over preventie na te denken.

Wij kunnen u helpen bij het afdichten van  gevels en kelders, binnen en buitenzijde, zodat deze weer wind- en regendicht zijn. En ook: het rondom aanleggen van drainage systemen en wateropslag.

 

Ga hier naar kelder oplossingen

Ga hier naar drainage en maaivelddichting

Onderhoud van uw vloeren en gevels.

Beschermen van uw beton of baksteen ?

Wij  herstellen achterstallige onderhoud, repareren scheuren, reinigen, coaten, cementeren of impregneren uw gevel of vloeren binnen en buiten.

Alles weer goed beschermd.

Ga hier naar bescherming vloeren en gevels