• Vloerrenovatie
 • Afdichting
 • Vocht-Waterschade
 • Schimmelschade
 • Lekkage wanden en vloeren

Afdichten van bouwdelen, vloeren, wanden, gevels kortom alles wat 100% waterdicht moet zijn!

 • Bouwwerkafdichting buitenzijde nieuw en oudbouw (maaiveldzone)
 • Aanbrengen dilatatie voegen gevels en vloeren
 • Afdichten buisdoorvoeren
 • Afdichten vloeren tegen optrekkend vocht of water
 • Afdichten onder tegels
 • Afdichten van zwembaden (uit beton, gemetselde)
 • Afdichten van putten, kelders en bassins (binnen en buitenzijde)
 • Afdichten van wanden 
 • Afdichten met brandwerende en vertragende middelen
 • Afdichten van vloeren, gevels etc. tegen radon gassen

 

Inspectie en Advisering m.b.t. tot afdichtingstechnieken.