Home » Vochtbestrijding » Kelderafdichting

Kelderafdichting

Verschillende oorzaken van een lekkage in uw kelder zijn:

 • Hoge grondwaterstand 
  Bij een te hoge grondwater stand kan er water doordringen tot in uw kelder, door zwakker plekken in wand of vloer.

 • Veel regen over lange periode of hoosbuien
  Veel regen veroorzaakt dat de grond rondom het gebouw verzadigd en zich op een horizontale wijze in uw woning wil binnendringen, dit komt met name voor op maaiveld hoogte, vaak zit er dan aan de buitenzijde geen afdichting op maaiveldhoogte. Kenmerk is dus dat er enkel alleen water in uw kelder komt bij hevige regenbuien.

 • Zwakke punten bij constructie
  Als de constructie van de kelder in beginsel niet heel sterk is, doordat er
  bijvoorbeeld ernstige constructiefouten zijn gemaakt bij de bouw van de
  kelder, dan is de kelder gevoeliger voor lekkage. Hierom is het van belang
  om een optimale kelderconstructie te hebben.

 • Slechte conditie van materiaal
  Wanneer de conditie van het materiaal slecht is, bijvoorbeeld door
  ouderdom, dan is de kelder meer vatbaar voor kelderlekkage. Er is dan
  een grotere kans op onder andere kimlekkage, maar ook op wand-, vloer- en
  doorvoerlekkage.

 • Poreusheid van kelderwanden
  In geval van poreuze kelderwanden ontstaat er sneller wandlekkage. De
  wanden krijgen dan sneller optrekkend - of doorslaand vocht. Een vochtige
  kelder kan dus zomaar ontstaan, zonder dat je het door hebt.

 • Slechte pleisterlagen
  Als gevolg van slechte pleisterlagen ontstaat er sneller een lekkende kelder.

 • Slechte ventilatie
  Bij slechte ventilatie van de kelder ontstaat condens op plekken die minder geisoleerd zijn, dat kan zorgen voor schimmel. zoutuitbloei en een slechte staat van de wanden. Het is daarom belangrijk om goed te ventileren.

 • De kim is lek(aansluiting wand/vloer)
  De aansluiting tussen de vloeren en de wanden wordt de kim  genoemd. Dit
  is een plek waar vaak een lekkage ontstaat, bijvoorbeeld door slijtage of een foute constructie. 

 • De wand is lek
  Er is sprake van een wandlekkage als de wanden van uw kelder lekken. Dit
  kan door scheurvorming/breuk van de constructie of bij doorslaand en/of optrekkend vocht ontstaan.

 • Bij doorslaand vocht kan het zijn dat er scheurtjes in het beton of metselwerk zijn ontstaan waardoor de muur vochtig wordt aan de binnenzijde.
 • Wanneer funderingen verzadigd raken met vocht/water trekt het door de capillaire porien door naar droge en bovenliggende gedeelten van het metselwerk, hierdoor zie je vaak dat op kniehoogte verf en stuklagen kapot springen, dan spreekt men van optrekkend vocht..
   

 • Vloerlekkage
  Door scheuren in de vloer kan vloerlekkage ontstaan. Ook optrekkend – of
  doorslaand vocht kan een oorzaak van vloerlekkage zijn, net als condensatiede
  en vocht in de kruipruimte veroorzaakt door grondwater. Het is dus belangrijk
  om bij scheuren snel in te grijpen, zodat een lekkende kelder voorkomen kan worden.

 • Doorvoerlekkage
  Doorvoeren zijn openingen die gemaakt worden om leidingwerk (riolering,
  gasleiding, telefoniekabels e.d.) door te voeren van binnen naar buiten en
  omgekeerd. Bij de aanleg hiervan wordt vaak een niet-waterdichte afdichting
  van de ruimte rond het leidingwerk gemaakt. In eerste instantie lijkt de
  doorvoer droog, maar bij stijging van de grondwaterstand kunnen de
  doorvoeren ineens volstromen en zo kelderlekkage veroorzaken.Lekkage door rioleringsdefecten.

 

Onderzoek naar de oorzaak:

 • Indien de oorzaak niet zo eenvoudig is vast te stellen, is het raadzaam om grondig onderzoek te verrichten. Hiervoor kunnen wij een bouwkundig patholoog inschakelen die na kan gaan wat de oorzaak is, vooral is dit van belang als het gaat om geschillen tussen de koper en verkoper van de woning, of als er een derde partij dit veroorzaakt heeft, bijv. uw gemeente.

 

Nadelen vochtige /natte kelders:

 • Een vochtige kelder is erg slecht voor uw gezondheid;
 • U kunt uw kelder door het water niet meer optimaal gebruiken;
 • De spullen in de kelder zullen snel gaan schimmelen en ook de vloer wordt aangetast.

Diverse unieke oplossingen in allerlei soorten en maten, van eenvoudig tot luxueus:

 • Saneren van de kelderwanden 
 • Wegbreken en frezen van oud schilder-en stucwerk
 • Repareren van scheuren en doorgangen
 • Aanbrengen waterkerende lagen via systemen van o.a. Remmers, Damm etc.
 • Aanbrengen of herstellen van de hoek- en kimnaden
 • Afwerking optioneel tegelwerk of schilder-stucwerk  
 • Garantie op de afdichting tot 15 jaar mogelijk.