FAQ kelders / verklarende woordenlijst

Weet u niet wat het vakjargon betekent? Logisch! Hieronder vind u een handig overzicht met lastige benamingen die u tegenkomt op onze site.

 

Condens

Condens is vocht dat binnenshuis ontstaat door het neerslaan van vochtdamp uit de lucht op oppervlakken. Dit gebeurt vooral vaak tijdens het koken of douchen. Het is belangrijk dat condens uw woning dankzij ventilatie kan verlaten, zo voorkomt u dat het vocht in uw woning omhoog trekt. Condens kan ook voorkomen in de spouwmuren.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is de benaming voor vocht dat door de buitenmuren de spouw van de woning binnendringt richting de binnenmuren. Dit is slecht voor de staat van uw binnenmuren en de gevel, maar ook voor uw gezondheid. Doorslaand vocht kan overal op de muur voorkomen. Een goede ventilatie is belangrijk om problemen door doorslaand vocht te voorkomen.

Doorvoeren/doorvoerlekkage

Doorvoeren zijn openingen die gemaakt worden om leidingwerk (riolering, gasleiding, telefoniekabels e.d.) door te voeren van binnen naar buiten en omgekeerd. Bij de aanleg hiervan wordt vaak een niet-waterdichte afdichting van de ruimte rond het leidingwerk gemaakt. In eerste instantie lijkt de doorvoer droog, maar bij stijging van de grondwaterstand kunnen de doorvoeren ineens volstromen en zo lekkage veroorzaken. Deze doorvoeren moeten dan gedicht worden.

Expanderende mortel

Een expanderende mortel is een mortel die bij contact met water zichzelf uitzet. De expanderen mortel hecht zich aan verschillende ondergronden en kan dus zowel op metselwerk als op beton gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat de kim en scheuren in muren of doorvoeren weer resistent worden voor water.

 

PU Hars Injectie

PU Hars injectie  wordt toegepast in kelders, om scheuren en breuken in muren en vloeren te dichten. Dit kan met zowel bij acute lekkage of bij herstel en onderhoud van scheuren.

 

 

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving houdt in dat de leefomstandigheden in uw woning goed zijn. Indien u water in uw kelder heeft, is dit helaas niet het geval. Door het vocht ontstaat schimmel en dat is ongunstig voor uw gezondheid.

Sluierinjectie

SluierInjectie is een methode die veel bedrijven gebruiken om de kelder te dichten. Hierbij worden er een raster van gaten in de muren geboord. Deze gaten worden vervolgens geinjecteerd met een vochtwerende 3k acrylaat gel. 

Kelderzwam

Kelderzwam is een vorm van schimmel de ontstaat door vocht en te weinig ventilatie. De zwam is bleek met dunne, viltige draadjes erin. Deze zijn bruin van kleur. De kelderzwam tast het hout zodanig aan dat het hout verkleurt, zacht wordt en er ontstaan krimpscheuren. Het is dan ook zaak om de schimmelzwam aan te pakken.

Kelderzwam kan ook fundering, muren en beton aantasten.

Kim

De kim is de aansluiting van de vloer op de kelderwand. Dit is een hele gevoelige plek, waar veel lekkages ontstaan doordat de aansluiting lek is. U kunt helaas niet zomaar iets over de kim heen plaatsen om het lek te verhelpen. Hiervoor is een duurzame afdichting  van uw kelder nodig.

Krimpscheur

Een krimpscheur is een scheur in het materiaal die is ontstaan door krimping. Dit komt het meeste voor bij stucwerk, beton of hout.

Kristallisatieproces

Het proces waarbij het middel om de kelder waterdicht te maken gaat reageren met het water. Het kristallisatieproces gaat door tot al het water uit de kelder weg is. Hierdoor wordt het beton in uw kelder waterdicht en zelfdichtend.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie is de term die we gebruiken om systemen die zorgen voor frisse lucht aan te duiden. Dit zijn bijvoorbeeld ventilatoren en aircosystemen.

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht ontstaat doordat de buitenmuur vocht opneemt als het regent. Dit gebeurt in ieder huis en is niet schadelijk, al tijdens de bouw is er rekening gehouden met optrekkend vocht. Het wordt pas een probleem als de binnenkant van de muur vochtig wordt. Dit kan ontstaan door contact van de binnenmuur met de buitenmuur of condensatie van vocht. Optrekkend vocht komt vooral voor aan de onderkant van de muur. Komt het vocht overal voor? Dan heeft u te maken met doorslaand vocht. Een goede ventilatie is belangrijk om problemen door optrekkend vocht te voorkomen.

Pleisterlaag

De pleisterlaag is een laag van smeerbaar materiaal (bijvoorbeeld cement) die is aangebracht om de wand of het plafond af te werken.

Ventileren

Ventileren betekent het verversen van de lucht in de kamer, bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten. Dit kan ook door een mechanisch ventilatie systeem aan te brengen, dit noemt men actieve ventilatie.

Waterwerende coating

De waterwerende coating is een deklaag op een object of bepaalde ondergrond die ervoor zorgt dat het water de ondergrond niet binnen kan dringen.

Zetting scheuren en breuken

Zettingsscheuren en breuken worden veroorzaakt doordat het zandbed onder een fundering of keldervloer wegspoeld door wisselende waterstanden of door leidingbreuk, overstromingen en rioleringsbreuken. Door het gewicht van de woning of het gebouw, verzakt het gebouw of fundering en dit kan dus ernstige scheur of breukvorming veroorzaken.