• Schadeherstel
 • Vochtschade
 • Schimmelschade
 • Afdichting
 • T +31 (0) 499 332258
Home » Inspectie

Inspectie en/of Labo Analyse

 

Wij kunnen al vanaf €150,- voor u een labtest op locatie afnemen en onderzoeken op schimmelbesmettingen & specifieke stoffen. Vraag via het contactformulier uw onderzoek aan.  Contact / Offerte

Al onze Milieu-analyse testen worden in het lab onderzocht.  

Mw. Bergmann (gedipl. chemicus) over schimmels:  "Schimmels kunnen grote hoeveelheden toxische stoffen uitstoten, die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn, met name op de lange termijn, daarom is het goed om bij een vermoeden van giftige schimmels in een ruimte, dit te testen."  

Gelukkig zijn niet alle schimmels even gevaarlijk, kijk bijvoorbeeld maar naar Franse kazen of naar Champignons.

 

Lab analyse mogelijkheden  :

 

 • Water spectrum analyse, voor het opsporen van stoffen en verontreiniging in water samples, bijvoorbeeld bij lekkage. Hiermee kan aangetoond worden om wat voor soort water het gaat, bijvoorbeeld rioolwater, schoon drinkwater of regenwater. Ook geven de resultaten weer welke stoffen er in voorkomen en in welke hoeveelheid.

 

 • Lucht (droge stof) analyse, voor het opsporen van schadelijke stofdeeltjes en vaste stoffen d.m.v. lucht samples. 

 

 • Lucht Tenax analyse, voor het aantonen van de hoeveelheid schadelijke organische gassen en dampen en oplosmiddelen in de lucht van een binnenruimte per m3. De testresultaten geven ook weer of de gassen en dampen binnen de normen vallen.

 

 • Schimmel test, voor het opsporen van de hoeveelheid schimmels in een ruimte of op een oppervlak en het determineren van de schimmelsoort. De test geeft ook de mate van besmetting aan in gradaties van weinig risico , acceptabel tot zeer groot risico.

 

 • Chemie analyse, vloeistoffen en  substanties, deze analyse is bedoeld om de chemische samenstelling van materialen en stoffen te achterhalen.

 

 • Legionella test, voor het aantonen van mogelijke legionella besmettingen in water leiding systemen, zwembaden of basins.

 

 • Grond / bodem test, voor het aantonen van kwaliteit en samenstelling van grond en bodem materiaal.

 

 • Haar mineraal test,  dmv sample stukje van uw haar wordt bekeken welke mineralen en metalen uw lichaam heeft opgeslagen in welke hoeveelheden.  Deze test wordt gebruikt als u een vermoeden heeft dat u in een slechte werk of woonomgeving schade heeft opgelopen door zware metalen of als u wilt weten of u voldoende essentiële mineralen in uw lichaam heeft.

Inspectie

 

Wij kunnen de volgende inspecties voor vochtproblemen en schimmelproblemen uitvoeren.

 • Inspectie op locatie van het schimmelprobleem, dit wordt o.a. uitgevoerd d.m.v. optische waarneming en door laboratorium onderzoek.
 • Inspectie van het vochtprobleem, dit wordt o.a. uitgevoerd d.m.v. optische waarneming bijvoorbeeld met een warmtebeeld camera, lab onderzoek of testen met diverse apparatuur zoals infrarood of door boor-analyses.  
 • Inspectie van lekkages (lekdetectie), dit wordt o.a. uitgevoerd d.m.v. infrarood meting, rooktest, kleurstof-test en druktesten.
 • Na een inspectie krijgt u altijd een brief rapportage.

Voorbeelden infrarood/thermal imaging