Home » Menu » Doorslaand vocht

Vochtplekken

Vochtplekken op muren en wanden kunnen ontstaan door diverse oorzaken. De oorzaken zijn voornamelijk lekkages, condensvorming, zijwaarts indringend regenwater en doorslaand vocht. Voor elk van deze problemen is er weer een andere oplossing. Als de muren voor lange tijd vochtig blijven dan kan er zelfs hardnekkige schimmel ontstaan die niet zonder meer te verwijderen is.

Uw vochtprobleem oplossen:

 

Gevel impregneren

Kelderafdichting

Maaivelddichting

 

 

  • Lekkages, lekkages zijn moeilijk op te sporen, vaak is er veel breekwerk noodzakelijk om erbij te kunnen komen. Bij lekkages van leidingen gaat het meestal om druppelende koppelingen of aangetast leidingwerk. De enige oplossing hiervoor is het lek opsporen en dichten en vervolgens het geheel weer herstellen.

 

  • Lekkages in kelders, doordat continu de kelderwand en fundering belast worden met grond-en regenwater, kunnen er op den duur haarscheuren ontstaan waardoor water naar binnen kan komen. Om het probleem op te lossen kunnen wij de kelder repareren en renoveren zodat indringend vocht geen kans meer krijgt. Wij hebben diverse systemen voor binnenafdichting van de kelder in  uw situatie. 

 

  • Condensvorming, door slechte ventilatie of in natte ruimten kunnen wanden en plafonds vochtig worden door condensatie van waterdampen. Dit is vaak te voorkomen door goed te luchten 3-4 keer per dag of door het inschakelen van mechanische ventilatie en luchtontvochtigers. Vaak zien wij problemen ontstaan na het isoleren van een woning, zoals het vervangen van de beglazing of er is spouwmuurisolatie aangebracht.

 

  • Optrekkend vocht, optrekkend vocht kan ook plaatselijk de boosdoener zijn van vochtplekken, echter meestal manifesteert het zich over de volledige wand of muur. 

 

  • Doorslaand vocht, dit is een probleem vaak bij steense  muren of bij spouwmuren waarbij in de spouw een vochttransport brug gecreeerd is door bijv. specie of isolatiematerialen, het vocht trekt als het ware geheel van de buitenmuur door naar de binnenmuur. Dit is vaak te verhelpen door de buitenmuur te impregneren tegen slagregen. Door het impregneren kunnen waterdruppels niet of nauwelijks meer in de muur trekken, waardoor uw gevel droger blijft  en er geen natte plekken ontstaan aan de binnenzijde. Voor het meten van de absorptie van uw stenen buitengevel kunnen wij een Karsten buis test uitvoeren, vraag naar de mogelijkheden. 

 

  • Vochtproblemen veroorzaakt door zijwaartse / horizontale indringing van vocht in de gevel, op maaiveldhoogte, omdat een waterkerende laag op de gevel ontbreekt.